Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO declare.pl

1. Dane firmy

1. 1 Sklep internetowy działający pod adresem declare.pl jest własnością firmy Kadefarm Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Gipsowej 18 w Sierosławiu, 62-080 Tarnowo Podgórne, wpisaną w Rejestrze Przedsiębiorców, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000240644, NIP 7792263373. Dane kontaktowe: poczta elektroniczna: declare@declare.pl; Tel. 61 862 99 43; fax. 61 868 39 42.

2. Warunki zakupu w sklepie declare.pl

2.1 Sklep internetowy declare.pl prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet pod adresem http://www.declare.pl

2.2. Do zakupów w sklepie declare.pl upoważnione są wyłącznie osoby pełnoletnie.

2.3. Oferta sklepu declare.pl i realizowanie zamówień obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2.4. Sklep declare.pl zobowiązuje się do dostarczania towarów pełnowartościowych i bez wad ukrytych.

2.5. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe złożenie zamówienia na stronie sklepu, wybór formy płatności oraz formy przesyłki.

2.6. Otrzymanie zamówienia przez sklep declare.pl potwierdzane jest drogą mailową i/lub telefoniczną.

2.7. Sklep declare.pl zastrzega sobie prawo odrzucenia błędnie lub częściowo wypełnionych formularzy zamówienia.

Zamówienia będą odrzucane, w przypadku, gdy:
a) transakcji nie uda się zautoryzować w elektronicznym systemie płatniczym banku lub firmy Polcard (skuteczna autoryzacja oznacza zablokowanie na koncie karty płatniczej Klienta kwoty odpowiadającej wartości zamówienia wraz z kosztem przesyłki lub zrealizowany poprawnie elektroniczny przelew bankowy)
b) we wskazanym czasie nie zostanie uiszczony przelew na wskazane przez declare.pl konto, w należytej wysokości
c) przesyłka nie zostanie odebrana od kuriera lub zwrócona przez pocztę.

2.8. Wysyłając ze sklepu internetowego declare.pl zamówienie, Klient oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu sklepu i akceptuje jego postanowienia. W przypadku niedotrzymania przez Klienta postanowień Regulaminu, declare.pl jest uprawnione do unieważnienia złożonego zamówienia.

2.9. Zamówienia przyjmowane są przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta rozpatrywane będą w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

2.10. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem, Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

2.11. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT.

2.12. Sklep declare.pl akceptuje elektroniczne formy płatności (bankowy przelew elektroniczny, karta płatnicza), które są obsługiwane przez system firmy Payback Sp. z o.o. (www.platnosci.pl). Autoryzacja płatności elektronicznych przebiega na stronach odpowiedniego banku lub firmy Polcard (płatność kartą).

2.13. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu bądź je wycofać do momentu ostatecznego potwierdzenia realizacji zamówienia przez declare.pl drogą mailową i/lub telefoniczną. Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt e-mailowy pod adresem sklep@declare.pl.

2.14. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

2.15. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili potwierdzenia realizacji zamówienia przez declare.pl.

2.16. Sklep declare.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie bez uprzedniego informowania, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

3. Warunki realizacji zamówienia i dostawy

3.1. Prawidłowo złożone przez Klienta zamówienie rozpatrywane jest najpóźniej do 2 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia na stronach sklepu declare.pl.

3.2. Rozpatrzenie złożonego zamówienia polega na sprawdzeniu prawidłowości wysłanych danych oraz ilości, rodzaju i ceny zamawianego towaru. Potwierdzenie realizacji zamówienia następuje drogą mailową i/lub telefoniczną.

3.3. Declare.pl zastrzega sobie prawo do anulowania zamówień (forma płatności: przelew), dla których nie uregulowano przelewu w odpowiedniej dla nich kwocie w terminie 10 dni od daty złożenia zamówienia.

3.4. Realizacja zamówienia i wysyłka zamówionego towaru następuje:
a) w przypadku zamówień płatnych za pobraniem (przy odbiorze) - po tym, jak Klient potwierdzi zamówienie poprzez wybór aktywnego linka, zawartego w przesłanym mailu.
b) w przypadku płatności kartą lub elektronicznym przelewem bankowym – w momencie, gdy z konta Klienta zostanie pobrana wcześniej zablokowana kwota, na jaką opiewało zamówienie.
c) w przypadku płatności przelewem, gdy na rachunek declare.pl wpłyną odpowiednie środki.

3.5. W przypadku kiedy Klient wybrał sposób płatności "Za pobraniem" otrzyma maila z prośbą o potwierdzenie tego sposobu płatności poprzez wybór aktywnego linku, który jest zawarty w przesłanym e-mailu. Declare.pl zastrzega sobie prawo do rozpatrywania tylko zamówień potwierdzonych.

3.6. Średni czas realizacji zamówienia wynosi od 2 do maksymalnie 10 dni roboczych od złożenia zamówienia, w zależności od dostępności towaru. Declare.pl zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Klienta o ewentualnych opóźnieniach w dostawie.

3.7. Dostawy realizowane są przez Pocztę Polską lub kuriera (firmę kurierską lub pracownika sklepu).

3.8. Przewidywany czas dostawy:
a) w przypadku przesyłki Poczty Polskiej KURIER 48 - 2 dni robocze
b) w przypadku przesyłki kurierskiej GLS - 1 dzień roboczy

3.9.  Wszelkie szczegółowe regulacje związane z przesyłką towarów określone są w regulaminach wynajętej firmy kurierskiej i Poczty Polskiej.

3.10. W przypadku zamówień niezrealizowanych z winy Klienta, a w szczególności w przypadku nieuzasadnionej odmowy odbioru zamówienia, podania błędnego adresu lub kodu pocztowego, declare.pl zastrzega sobie prawo obciążenia Klienta kosztami transportu zamówienia.

4. Koszty dostawy

4.1. Koszt dostawy zawsze wyświetlany jest podczas składania zamówienia. Wysłanie zamówienia przez Klienta jest równoznaczne z zaakceptowaniem obowiązującego kosztu dostawy.

4.2. Klient przy składaniu zamówienia wybiera formę przesyłki: paczka ekonomiczna Poczty Polskiej lub przesyłka kurierska.

4.3. Koszty przesyłek*:
a) przy zamówieniach do 150 PLN brutto - paczka Poczty Polskiej KURIER 48 - 14,40 PLN, przy opcji za pobraniem - 17 PLN lub przesyłka kurierska GLS 15,90 PLN, przesyłka kurierska GLS przy opcji za pobraniem 21,40 PLN.
b) przy zamówieniach powyżej 150 PLN brutto - paczka Poczty Polskiej KURIER 48 (również przy opcji za pobraniem) oraz przesyłka kurierska GLS (również przy opcji za pobraniem) GRATIS.
* waga przesyłki do 5kg.

5. Zwroty towaru/prawo odstąpienia od umowy

5.1. Sklep declare.pl umożliwia zwrot zakupionego towaru w terminie 14 dni od dnia otrzymania przesyłki. Dotyczy to towarów nieużywanych, w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu.

5.2. W celu zwrotu towaru należy skontaktować się z declare.pl mailowo: zwrot@declare.pl i przesłać jednoznaczne pismo  lub formularz odstąpienia od umowy, informujące o decyzji odstąpienia od umowy/zwrocie zakupionego towaru. Niezwłocznie po jego otrzymaniu sklep declare.pl wyśle Klientowi potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy pocztą elektroniczną.

5.3. Zwracany towar należy przesłać niezwłocznie (i nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował declare.pl o odstąpieniu od umowy) na adres: Kadefarm Sp. z o.o., ul. Gipsowa 18 Sierosław, 62-080 Tarnowo Podgórne. Ustawowy termin na zwrot towaru jest zachowany, pod warunkiem, że klient odeśle go przed upływem terminu 14 dni. Kupujący odsyła towar na własny koszt.

5.4. W przypadku zwrotu towaru/odstąpieniu od umowy declare.pl zwraca wszystkie otrzymane od kupującego płatności, w tym koszty dostarczenia zamówienia (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez declare.pl). Zwrot kosztów następuje niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym kupujący poinformował declare.pl o decyzji odstąpienia od umowy i otrzymaniu zwrotu zakupionego towaru. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez kupującego w pierwotnej transakcji, chyba że strony uzgodniły inne rozwiązanie; w każdym przypadku kupujący nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności.

5.5. Zgodnie z art. 38 Ustawy o ochronie konsumenta, prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje klientowi jeśli produkt dostarczany jest „w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.” W związku z powyższym zwrotowi podlegają wyłącznie produkty nieużywane, w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu.

6. Reklamacje

6.1. Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim uszkodzenia powstałe podczas dostawy, powinien zgłosić reklamację pod adresem zwrot@declare.pl.

6.2. W razie niezgodności dostarczonej przesyłki ze złożonym zamówieniem Klient powinien odmówić przyjęcia niezamawianych produktów bądź odesłać je w terminie 10 dni i niezwłocznie powiadomić o tym declare.pl.

6.3. Declare.pl zastrzega sobie prawo do ustosunkowania się do żądań Klienta w terminie 2 dni roboczych od momentu zgłoszenia niezgodności towaru lub jego uszkodzenia i poinformowania o tym Klienta.

6.4. Uszkodzony podczas dostawy towar lub towar niezgodny z zamówieniem należy odesłać priorytetową przesyłką pocztową na adres
Kadefarm Sp. z o.o., ul. Gipsowa 18 Sierosław, 62-080 Tarnowo Podgórne.

6.5. Sklep declare.pl nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego, sklep zwraca natychmiast po otrzymaniu przesyłki i pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

6.6. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania nakładu), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru bądź zaoferuje obniżenie ceny.

7. Postanowienia końcowe

7.1. Wypełnienie formularza z danymi Klienta równoznaczne jest ze zgodą na przechowywanie oraz przetwarzanie podanych danych osobowych do celów realizacji i rozliczania transakcji. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury lub rachunku i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim. Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia z bazy danych. W tym celu należy wysłać wiadomość z określoną dyspozycją na adres e-mail: declare@declare.pl.
Firma Kadefarm Sp. z o.o., ul. Gipsowa 18 Sierosław, 62-080 Tarnowo Podgórne zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. „O ochronie danych osobowych".

7.2. Dane dotyczące numeru karty płatniczej i rachunku bankowego, nie są znane Sprzedającemu. Autoryzacja elektronicznych form płatności odbywa się na stronach internetowych odpowiednich banków lub firmy Polcard.

7.3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz Ustawy z dnia 30.05.2014 o prawach konsumenta.